Producenci
Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu działającego pod adresem www.edziecko.istore.pl jest Karolina Żaczek, przedsiębiorca działający na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 518381 pod nazwą KAROLINA ŻACZEK z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 4 m. 58, zwany dalej Sprzedającym.

 

 1. ZAMÓWIENIA

Propozycja naszego sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj.: złożenie przez Państwa zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez nasz sklep (drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji adres e-mail) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i jego zwrotnym potwierdzeniu przez Państwa. Wysyłane przez nasz sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji będzie zawierało informację o zamawianych produktach i ich dostępności, cenach, formie płatności i dostawy i będzie wiążącą ofertą sprzedaży zamówionych produktów.

Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE:

 

Przyjmujemy zamówienia na produkty złożone:

- przez sklep internetowy www.edziecko.istore.pl,

- pocztą elektroniczną na adres edziecko.sklep1@gmail.com,

- telefonicznie pod numerem 501 152 967 lub 501 734 821.

 

Składanie zamówień poprzez sklep internetowy odbywa się przy użyciu wirtualnego koszyka, do którego dodajemy interesujące nas produkty. Wirtualny koszyk informuje nas o wybranych produktach, przelicza wartość towarów zgromadzonych w koszyku oraz informuje o kosztach dostawy. Zawartością koszyka możemy dowolnie zarządzać poprzez dodawanie kolejnych produktów lub usuwanie wcześniej wybranych. Po ostatecznym wyborze towarów do zakupu przechodzą Państwo do dalszego etapu składania zamówienia, w którym określają Państwo: adres dostawy, sposób dostawy oraz sposób dokonania płatności. Podanie powyższych danych jest warunkiem koniecznym dla realizacji zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji) informację o dostarczonym do naszego sklepu zamówieniu wraz z prośbą o jego potwierdzenie.

 

Składanie zamówień pocztą elektroniczną (e-mail) na adres edziecko.sklep1@gmail.com:

Składając zamówienie drogą elektroniczną należy podać:

1.        Informacje według poniższego schematu:

Sygnatura produktu 
i jego nazwa:

Ilość:

Cena brutto/szt:

Uwagi 
(kolor, rozmiar lub inne):

 

 

 

 

 

2.        Dane Zamawiającego:

Imię i nazwisko:

 

Adres dostawy:

Ulica i nr:

 

 

Kod pocztowy:

 

Miejscowość:

 

Telefon kontaktowy:

 

E-mail:

 

 

3.        Formę dostawy:

 

Przesyłka Poczty Polskiej:

Przesyłka kurierska:

Inne:

 

 

Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie po wpłynięciu zamówienia, o jego wysokości informujemy mailowo. Przedpłaty na konto o nr 22 1140 2004 0000 3902 7157 4888 prosimy dokonywać dopiero po ustaleniu kosztu wysyłki.

 

Jeżeli chcesz otrzymać formularz zamówienia w wersji elektronicznej prosimy o kontakt mailowy na adres: edziecko.sklep1@gmail.com.

 

Składanie zamówień drogą telefoniczną na nr 501 152 967 lub 501 734 821

Składając zamówienie przez telefon należy uwzględnić wszystkie elementy wyszczególnione przy składaniu zamówień pocztą elektroniczną (e-mail).

 

Po przyjęciu zamówień złożonych poprzez w/w kanały przystępujemy do weryfikacji zamówionych przez Państwa produktów. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o tym fakcie, jak również zaproponujemy Państwu dostarczenie innego produktu o podobnych cechach. Następnie w porozumieniu z nami podejmą Państwo decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku dokonania zapłaty za towar, którego nie będziemy w stanie dostarczyć zwracamy Państwu w trybie natychmiastowym zapłaconą za niego sumę pieniężną.

 

 2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Realizacja zleceń  następuje według kolejności dokonywania zamówień i płatności na konto  bankowe. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Standardowo realizujemy (wysyłamy produkty) zamówienia w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie bankowym. Zamówienia na niektóre produkty wymagają jednak dłuższego czasu przygotowania i wówczas na stronach produktowych naszego sklepu internetowego prezentujemy dla Państwa informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których przygotowujemy dla Państwa produkty do wysłania.

 3. DOSTAWA

Produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, inPost lub firmy kurierskiej. W przypadku zakupu kilku towarów ustalamy indywidualny  koszt przesyłki. W tym celu prosimy o kontakt mailowy (edziecko.sklep1@gmail.com). Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Warszawie u zbiegu ulicy Racławickiej i al. Niepodległości (Pasaż Racławicka, pawilon 33), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru (nie wszystkie towary dostępne są w ww. lokalizacji od ręki). Możliwe formy płatności dla odbioru osobistego to: przedpłata na konto bankowe nr 22 1140 2004 0000 3902 7157 4888 sumy równej wartości zamówienia lub płatność przy odbiorze towaru.

 

KOSZTY DOSTAW:

 

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od jego wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

Prosimy mieć na uwadze, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od nas zależne. Dodatkowo firmy transportowe zastrzegają sobie możliwość dostarczenia przesyłki w czasie dłuższym niż przewidziany dla danego typu usługi (taka sytuacja może mieć miejsce np. podczas wzmożonego ruchu paczek w okresie świąt).

 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń otrzymanej paczki, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy transportowej, gdyż bez niego nie będziemy mogli rozpatrzyć pozytywnie ewentualnej Państwa reklamacji.

 

 4. ZAPŁATA ZA ZAKUPIONE PRODUKTY

Płatności za zakupione produkty można dokonać przelewem na konto bankowe nr 22 1140 2004 0000 3902 7157 4888 (mBank S.A.) lub za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych na stronie naszego sklepu, tj.: przelewem bankowym, kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

Po dokonaniu zakupu  (zawarciu umowy kupna/sprzedaży) prosimy o dokonanie płatności na naszą rzecz w ciągu 7 dni (kalendarzowych), w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko. Jeśli nie otrzymamy wpłaty w powyższym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Do każdej zakupionej rzeczy dołączamy dowód sprzedaży, niezbędny przy ewentualnych reklamacjach czy zwrotach.

 

Wszystkie ceny prezentowane przez nasz sklep internetowy prezentowane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych w naszym sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 

Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

6. ZWROTY

 

Czas na zwrot: 14 dni

 

Adres do zwrotu:

Karolina Żaczek

Pasaż Racławicka Pawilon 33 ul. Racławicka róg al. Niepodległości

02-601 Warszawa

 

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia uzyskasz pisząc wiadomość o treści wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: edziecko.sklep1@gmail.com. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres: Karolina Żaczek, Pasaż Racławicka Pawilon 33 ul. Racławicka róg al. Niepodległości,  02-601 Warszawa. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie.

 

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

 

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

 

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

 

- rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,

- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

 

7. REKLAMACJE

GWARANCJA

 

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

 

REKLAMACJA

 

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji (adres dla reklamacji: Karolina Żaczek, Pasaż Racławicka Pawilon 33 ul. Racławicka róg al. Niepodległości,  02-601 Warszawa). W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Przed odesłaniem Towaru do reklamacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady.

 

 8. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

 

Zastrzegamy sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Karolina Żaczek

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016-10-24.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl